| autorizare |

De ce aviz de amplasament pentru energie electrică?

Ai obţinut un certificat de urbanism şi arhitectul te-a informat ce avize trebuie obţinute. Ai probabil impresia că procesul acesta nu se mai termină… De ce atâtea avize, de ce verificări de proiecte, de ce atâtea specialităţi şi lista de întrebări poate continua :).

Ca exemplu, îţi voi explica cum funcţionează în procesul de autorizare verificarea pe care o face acest administrator de reţea de curent electric, referitor la ceea ce tu îţi doreşti să construieşti sau să modifici la o construcţie existentă, într-o zonă în care acesta s-ar putea să aibă amplasate reţelele.

Când soliciţi deci acest aviz de amplasament?

a) când acesta se regăseşte în lista cu avizele/acordurile prevăzute în certificatul de urbanism emis în cadrul procedurii de autorizare a lucrărilor;

b) când intervenţia pe care vrei să o faci se află în zona de siguranţă a reţelelor de distribuţie a energiei electrice.

Ce este acest aviz de amplasament?

Avizul de amplasament pentru energie electrică este un răspuns scris prin care operatorul de reţea, la solicitarea ta, îşi precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului, referitor la:

a) îndeplinirea condiţiilor în care obiectivul poate coexista cu reţelele electrice pe care le administrează operatorul, fără ca acestea să fie afectate;

b) posibilitatea de racordare a obiectivului la reţelele electrice existente.

Ai obligaţia de a obţine avizul de amplasament înaintea solicitării emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, indiferent dacă instalaţia sau construcţia respectivă urmează a fi sau nu racordată la reţeaua electrică.

Pot fi anumite situaţii speciale în care nu se emite aviz de amplasament:

1. Dacă obiectivul pentru care soliciţi avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a reţelei de distribuţie a energiei electrice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificări, ar trebui să primeşti un răspuns în maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentaţiei complete, prin care vei fi informat că nu este necesară emiterea avizului de amplasament.

2. Dacă soliciţi emiterea avizului pentru o locuinţă individuală, ca răspuns la cererea ta, ar trebui să primeşti o scrisoare prin care vei fi informat că nu poate fi emis avizul de amplasament, în situaţia în care nici în anul în curs şi nici în anul următor nu vor fi condiţii pentru racordarea locuinţei la reţeaua electrică de distribuţie (pentru detalii vezi art. 5 alin.2 – 5 din Ord. 25 / 2016 emis de către ANRE).

Avizul este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcţiei sau instalaţiei pe un alt amplasament necesită obţinerea unui aviz pentru noul amplasament.

Atenţie! Avizul de amplasament nu este acelaşi lucru cu avizul tehnic de racordare şi nu poate fi utilizat pentru racordarea imobilului la reţeaua de energie electrică.

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Ord. 25 / 2016 emis de către ANRE – metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *