| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament construcţii pentru APĂ ŞI CANALIZARE?

Avizul de amplasament construcţii pentru apă şi canalizare se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului).

Prin acest act avizatorul comunică solicitantului două lucruri:

  1. în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare prin care este deservită o localitate.

  2. dacă e posibilă branşarea la reţeaua de apă sau racordarea la reţeaua de canalizare şi în ce condiţii.

În prezent documentele necesare pentru solicitarea avizului, taxa şi termenul de eliberare a acestui aviz diferă de la o localitate la alta, în funcţie de compania avizatoare. De asemenea, denumirea avizului poate fi diferită de la un avizator la altul.

În oraşul Sibiu, spre exemplu, autoritatea ce emite avizul este SC Apă-Canal SA Sibiu.

Actele şi documentaţiile pentru obţinerea avizului de amplasament, ce se depun la sediul companiei, sunt următoarele:

Cerere tip;

Certificat de urbanism şi Hotărârea de aprobare P.U.Z. (când este cazul);

Extras de carte funciară sau contract de închiriere, comodat, etc;

Memoriu de arhitectură;

Plan de încadrare în zonă – cu stabilirea clară a zonei studiate;

Plan de situaţie cu situaţia existentă

– Plan de situaţie  cu situaţia propusă (inclusiv, dacă este cazul, reglementări juridice);

La extinderile pe verticală: planuri curente extinderi, secţiuni;

Pentru construcţiile din cadrul P.U.Z-urilor – Hotărârea de aprobare P.U.Z.;

Copie carte de identitate.

Taxa de eliberare a avizului este diferenţiată în funcţie de tipul solicitantului (persoană fizică sau firmă) şi se achită la ridicarea avizului.

Termenul de eliberare stabilit de companie este de 30 zile, dar uneori poate fi depăşit.

Avizul obţinut se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acestuia.

La adresele de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la eliberarea acestui aviz pentru alte oraşe importante din România.

Bucureşti: http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/consultanta-si-avize/

Braşov: https://www.apabrasov.ro/ro/servicii/proiectare-emitere-avize-tehnice/

Cluj: http://www.casomes.ro/?page_id=1633http://www.casomes.ro/?page_id=1633

Timişoara: http://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html

Iaşi: http://www.apavital.ro/avizare-1506-ro.html

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Norme sau regulamente interne specifice autorităţii avizatoare.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Notă: Acest articol are caracter informativ şi nu angajează nici într-un fel răspunderea autorului pentru eventuale dificultăţi sau întârzieri pe care le-aţi putea întâmpina în procesul de obţinere a acestui aviz. Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa direct companiilor avizatoare.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *