| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament P.U.Z. pentru apă şi canalizare?

Avizul de amplasament P.U.Z. se obţine în situaţii în care se elaborează un Plan Urbanistic Zonal ce urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Avizul se solicită prin certificatul de urbanism.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului).

Prin emiterea acestui aviz se urmăreşte asigurarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la capacitatea necesară pentru zona în care se realizează PUZ-ul şi stabilirea soluţiilor posibile pentru realizarea alimentării cu apă şi canalizare a obiectivelor ce se propun.

În prezent documentele necesare pentru solicitarea avizului, taxa şi termenul de eliberare a acestui aviz diferă de la o localitate la alta, în funcţie de compania avizatoare. De asemenea, denumirea avizului poate fi diferită de la un avizator la altul.

În oraşul Sibiu, autoritatea care emite avizul, este SC Apă-Canal SA Sibiu.

Actele şi documentaţiile care se solicită la sediul companiei sunt următoarele:

Cerere tip;

Memoriu;

Plan de încadrare în zonă – cu stabilirea clară a zonei studiate (aici se apreciază dacă se prezintă un plan preluat de pe Google Earth, cu marcarea zonei respective);

Plan de situaţie cu reglementări juridice, cu situaţia existentă şi situaţia propusă;

Plan de situaţie cu reţelele existente şi propuse;

Breviar de calcul cu necesarul de consum de apă potabilă: volume, debite, presiuni, etc. şi evacuările la canalizare; studiul de soluţie privind realizarea alimentării cu apă şi a canalizării obiectivelor propuse;

Copie carte de identitate.

Taxa de eliberare a avizului este diferenţiată în funcţie de tipul solicitantului (persoană fizică sau firmă) şi se achită la ridicarea avizului.

Termenul de eliberare stabilit de companie este de 30 zile, dar uneori poate fi depăşit.

Avizul obţinut este necesar în etapa de încadrare pentru obţinerea avizului de protecţia mediului şi ulterior se introduce în documentaţia pe baza căreia se va emite HCL care va aproba Planul Urbanistic Zonal.

În plus e bine să ştii că ai nevoie de timp pentru „umblătură”, răbdare şi perseverenţă pentru a parcurge întregul proces de avizare trasat prin certificatul de urbanism.

La adresele de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la eliberarea acestui aviz pentru alte oraşe importante din România.

Bucureşti: http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/consultanta-si-avize/

Braşov: https://www.apabrasov.ro/ro/servicii/proiectare-emitere-avize-tehnice/

Cluj: http://www.casomes.ro/?page_id=1633http://www.casomes.ro/?page_id=1633

Timişoara: http://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html

Iaşi: http://www.apavital.ro/avizare-1506-ro.html

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Norme sau regulamente interne specifice autorităţii avizatoare.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Notă: Acest articol are caracter informativ şi nu angajează nici într-un fel răspunderea autorului pentru eventuale dificultăţi sau întârzieri pe care le-aţi putea întâmpina în procesul de obţinere a acestui aviz. Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa direct companiilor avizatoare.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *