| autorizare |

Cum obţii aviz de specialitate apă – canal?

Avizul de specialitate apă – canal se obţine în vederea execuţiei lucrărilor de branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi pentru execuţia racordului la canalizare.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului).

Prin emiterea acestui aviz se doreşte a se verifica dacă sunt îndeplinite toate condiţiile necesare realizării unui branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi a unui racord la canalizare în condiţii normale de utilizare a reţelelor existente.

În prezent documentele necesare pentru solicitarea avizului, taxa şi termenul de eliberare a acestui aviz diferă de la o localitate la alta, în funcţie de compania avizatoare. De asemenea, denumirea avizului poate fi diferită de la un avizator la altul.

În oraşul Sibiu, autoritatea care emite avizul, este SC Apă-Canal SA Sibiu.

Actele şi documentaţiile care se solicită la sediul companiei sunt următoarele:

Cerere tip;

Fişa tehnică;

Certificat de urbanism;

Extras de carte funciară;

Plan de încadrare în zonă – cu stabilirea clară a zonei studiate;

Plan de situaţie – inclusiv, dacă este cazul, reglementări juridice;

Situaţia existentă a branşamentului de apă şi a racordului de canalizare

Situaţia propusă a branşamentului de apă şi a racordului de canalizare

Memoriu de prezentare lucrare;

Breviar de calcul, secţiuni, detalii, profile;

Reglementarea şi situaţia juridică pentru alei, terenuri traversate de reţele de canalizare proiectate;

Copie carte de identitate.

Notă: Proiectul se va prezenta obligatoriu şi în format electronic.

Taxa de eliberare a avizului este diferenţiată în funcţie de tipul solicitantului (persoană fizică sau firmă) şi se achită la ridicarea avizului.

Termenul de eliberare stabilit de companie este de 30 zile, dar uneori poate fi depăşit.

La adresele de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la eliberarea acestui aviz pentru alte oraşe importante din România.

Bucureşti: http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/consultanta-si-avize/

Braşov: https://www.apabrasov.ro/ro/servicii/proiectare-emitere-avize-tehnice/

Cluj: http://www.casomes.ro/?page_id=1633http://www.casomes.ro/?page_id=1633

Timişoara: http://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html

Iaşi: http://www.apavital.ro/avizare-1506-ro.html

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Norme sau regulamente interne specifice autorităţii avizatoare.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Notă: Acest articol are caracter informativ şi nu angajează nici într-un fel răspunderea autorului pentru eventuale dificultăţi sau întârzieri pe care le-aţi putea întâmpina în procesul de obţinere a acestui aviz. Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa direct companiilor avizatoare.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *