| autorizare |

Cum obţii avizul de telefonie solicitat prin certificatul de urbanism?

Avizul tehnic de telefonie se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţele de telefonie într-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului).

Prin acest aviz de principiu i se comunică solicitantului în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de comunicaţii pe care operatorul le are în zonă.

Deşi există mai mulţi operatori de telefonie care deţin reţele de comunicaţii avizul de telefonie solicitat prin certificatul de urbanism se emite în general de către compania Telekom care este „urmaşaRomtelecom, fosta companie naţională de telefonie din România.

În judeţul Sibiu pe lângă avizul de telefonie se cere prin certificatul de urbanism şi un „aviz de fibră opticăemis de către compania RDS&RCS.

În anumite situaţii se cere explicit aviz şi de la alţi operatori de telefonie (Orange, Vodafone, etc.)

Pentru obţinerea avizului de telefonie investitorii se pot adresa avizatorului, personal sau prin reprezentant, în punctele comerciale ale Telekom România, situate în oraşele reşedinţă de judeţ şi în Bucureşti, care sunt responsabile cu preluarea documentaţiilor şi eliberarea avizelor.

Actele şi documentaţiile ce se depun pentru obţinerea avizului:

1) cerere
2) copie Certificat de urbanism

3) două (2) exemplare plan de situaţie scara 1:500 sau 1:1000

– se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente, branşamente apă, gaze, canal, împrejmuiri teren, demolări, etc.)

4) un (1) exemplar plan de încadrare în zonă

Taxa de eliberare a avizului este diferenţiată în funcţie de tipul solicitantului (persoană fizică sau firmă) şi de tipul lucrării care urmează să se realizeze (construcţie sau racord edilitar). Valoare taxei de avizare este exprimată în euro şi se calculează la începutul fiecărei luni în funcţie de cursul de schimb euro – leu şi se achită la depunerea documentaţiei.

Termenul de eliberare stabilit de companie este de 15 zile lucrătoare.

Avizul obţinut se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acesteia.

La adresa de internet de mai jos poţi găsi informaţii utile privitoare la eliberarea acestui aviz de către Telekom România.

http://telekomro.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/293/~/aviz-pentru-certificatul-de-urbanism

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Norme sau regulamente interne specifice autorităţii avizatoare.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Notă: Acest articol are caracter informativ şi nu angajează nici într-un fel răspunderea autorului pentru eventuale dificultăţi sau întârzieri pe care le-aţi putea întâmpina în procesul de obţinere a acestui aviz. Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa direct reprezentanţilor Telekom România.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *