| autorizare |

Cum obţii avizul de fibră optică solicitat prin certificatul de urbanism?

Avizul tehnic de fibră optică se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţele de comunicaţii într-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului).

Prin acest aviz de principiu i se comunică solicitantului în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de comunicaţii pe care operatorul le are în zonă.

Deşi există mai mulţi operatori care deţin reţele de comunicaţii avizul de fibră optică solicitat prin certificatul de urbanism se emite în general de către compania RDS&RCS care deţine reţeaua de fibră optică cea mai dezvoltată în România.

Pe lângă avizul de fibră optică se cere prin certificatul de urbanism şi un „aviz de telefonieemis de către compania Telekom România.

În anumite situaţii se cere explicit aviz şi de la alţi operatori de telefonie (Orange, Vodafone, etc.)

Pentru obţinerea avizului de fibră optică investitorii se pot adresa avizatorului, personal sau prin reprezentant, în punctele comerciale principale din reşedinţele de judeţ şi Bucureşti, care sunt responsabile cu preluarea documentaţiilor şi eliberarea avizelor.

Actele şi documentaţiile ce se depun pentru obţinerea avizului la Sibiu:

1) Cerere
2) Certificat de urbanism

3) Plan de situaţie cu încadrarea în zonă a obiectivului (2 exemplare)

4) Memoriu tehnic

5) Carte de identitate / Certificat de înregistrare firmă (copie).

Taxa de eliberare a avizului este unică indiferent de tipul solicitantului şi se achită la ridicarea avizului.

Termenul de eliberare stabilit de companie este de 21 zile lucrătoare.

Avizul obţinut se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acestuia.

La adresa de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la punctele comerciale unde vă puteţi informa în legătură cu obţinerea acestui aviz, în funcţie de adresa amplasamentului în care construiţi.

https://www.digiromania.ro/asistenta/puncte-prezenta

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Norme sau regulamente interne specifice autorităţii avizatoare.

2. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

3. Ord. 830 / 2009 – metodologie de aplicare a legii 50 / 1991.

Notă: Acest articol are caracter informativ şi nu angajează nici într-un fel răspunderea autorului pentru eventuale dificultăţi sau întârzieri pe care le-aţi putea întâmpina în procesul de obţinere a acestui aviz. Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa direct reprezentanţilor RCS & RDS.

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *