Cum obţii aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrică?

Avizul de amplasament pentru alimentare cu energie electrică se solicită de către investitor / beneficiar în două situaţii:

a. acest aviz se regăseşte în lista cu avize sau acorduri specificate prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor.

b. construcţia respectivă va fi/este amplasată în zona de siguranţă a capacităţilor energetice.

Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de distribuţie a energiei electrice dintr-o anumită zonă geografică.

Prin acest act avizatorul comunică în scris punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului referitor la:

 1. îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;
 2. posibilitatea de racordare a acestuia la reţelele electrice în raport cu cererea formulată de solicitant.

În prezent, documentele necesare pentru solicitarea avizului, metodologia de emitere, termenul de eliberare sunt stabilite prin ordinul nr. 25/22.06.2016 al ANRE, privior la metodologia ce diferă de la o localitate la alta, în funcţie de compania avizatoare.

În oraşul Sibiu autoritatea ce emite avizul este SDEE Transilvania Sud.

Actele şi documentaţiile ce se depun la sediul companiei sunt următoarele:

Cerere tip

Certificat de urbanism (copie);

Extras de carte funciară pentru informare (copie);

Plan de încadrare în zonă (2 exemplare);

Planul de situaţie la scară (1:500 sau 1:1000), cu amplasamentul obiectivului – din care să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii în plan orizontal şi vertical faţă de punctele de reper fixe – (2 exemplare);

Certificat de înregistrare fiscală (copie);

Certificat de înmatriculare societate / Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului sau carte de identitate (copie);

Pentru obiectivele (terenurile) care au avut ca primă fază PUZ sau PUD se vor anexa şi:

– Hotărârea Consiliului Judeţean (HCJ) sau Acordul Unic faza PUZ / PUD.

– Plan reglementat – faza PUZ / PUD.

Avizul CTE şi avizul de amplasament eliberate la faza PUZ / PUD.

Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE prin ordinul nr. 114 / 2014.

Termenul de eliberare este de 15 zile, dar uneori poate fi depăşit.

Avizul obţinut se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acestuia.

La adresele de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la eliberarea acestui aviz de către unele companii de distribuţie a energiei electrice.

CEZ

https://www.cez.ro/ro/media/comunicate-de-presa/917-care-sunt-pasii-necesari-pentru-alimentarea-cu-energie-electrica-a-unui-loc-de-consum

ENEL

https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro/megamenu/informatii-utile/energie-electrica/avizul-de-amplasament.html

SDEETS

https://www.sdeets.ro/sdeets/relatii/racordare/documente_racordare.html

https://www.sdeets.ro/export/sites/default/Docs/tarife/Tarife_emitere_si_actualizare_ATR_CfR_AA.pdf

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Ord. ANRE 25 / 2016privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatori

2. Ord. ANRE 114 / 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi

3. Legea 123 / 2012 – a energiei electrice şi a gazelor naturale.

4. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

5. Ord. 839 / 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Autor: Mircea Aruncutean

2 thoughts on “Cum obţii aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrică?”

 1. Ana spune:

  As dori sa mi confirmați dacă in cazul solicitării unei autorizații de construire pentru extindere rețea electrica pe o distanța de 600 m , este obligatoriu necesar avizul de amplasament pentru extindere.
  Solicitantul a depus la dosarul DTAC doar avizul CTE pentru soluția aprobată si insista ca asta este suficient pentru autorizarea lucrărilor de extindere rețea .

  1. admin spune:

   Din punctul meu de vedere ar fi logic și corect să se emită un aviz de amplasament conform solicitării din CU. Avizul CTE (Comisia Tehnico-Economică) consider că este un document intern al avizatorului în baza căruia ar trebui emis avizul de amplasament care să fie depus în DTAC, împreună cu avizul CTE anexat.

   Din păcate nu vă pot furinza acum o bază legală concretă în acest sens. Ar fi util să verificați legea 50 / 1990, metodologia de aplicare a acesteia și ordinul ANRE în baza cărora se emit avizele pentru alimentarea cu energie electrică. Eventual să cereți un punct de vedere și de la instituția avizatoare din zona d-voastră.

   O zi bună,

   Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *