Avizul de amplasament pentru gaze naturale

Avizul de amplasament pentru gaze naturale este emis în vederea autorizării executării construcţiilor (extindere, reabilitare sau reamenajare construcție existentă; construcția unui imobil nou; desființarea unei construcții existente;) amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor din sectorul gazelor naturale.Prin acest act avizatorul comunică, în scris, punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele operatorului.Avizul de amplasament pentru gaze naturale se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acestuia.

De ce se emite?

Avizul de amplasament pentru gaze naturale este emis în vederea autorizării executării construcţiilor (extindere, reabilitare sau reamenajare construcție existentă; construcția unui imobil nou; desființarea unei construcții existente;) amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor din sectorul gazelor naturale.

Prin acest act avizatorul comunică, în scris, punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele operatorului.

Avizul de amplasament pentru gaze naturale se introduce în Documentaţia Tehnică pe baza căreia se solicită Autorizaţia de Construire sau Autorizaţia de Desfiinţare. O dată ce este emisă autorizaţia, avizul devine parte integrantă din aceasta şi lucrările pot fi executate doar cu respectarea prevederilor acestuia.

Cine-l solicită?

Avizul de amplasament pentru gaze naturale se solicită de către investitor / beneficiar când este cerut prin certificatul de urbanism.

Cine-l emite?

Avizul de amplasament pentru gaze naturale se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă geografică. În județul Sibiu, de exemplu,  autoritatea ce emite avizul este compania DELGAZ GRID.

Cum se emite?

În prezent, documentele necesare pentru solicitarea avizului, metodologia de emitere, termenul de eliberare sunt stabilite prin Ord. MEC, MTCT, MAI 47/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

Acte şi documentaţii ce se depun la sediul companiei DELGAZ GRID din Sibiu pentru obținerea avizului de amplasament pentru gaze naturale: 

Cerere tip

Copie de pe CI / BI / Certificat de înmatriculare al societăţii (dacă plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copie CI / BI / Certificat de înmatriculare) – 1 exemplar;

Copie de pe certificatul de urbanism în termen de valabilitate sau document înlocuitor – 1 exemplar;

Plan de încadrare în zonă la scară – 2 exemplare;

Plan de situație la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente (pentru lucrări care se desfăşoară pe distanţe mari – de exemplu: construcţii / modernizări / reabilitări autostrăzi, drumuri, etc., se vor depune planuri de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000 numai pentru zonele în care se identifică existenţa reţelelor de distribuţie gaze naturale) care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus și drumurile de acces aferente (două exemplare) – 2 exemplare;

Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost. Tarifele sunt stabilite în funcţie de suprafaţa terenului studiat şi de lungimea traseului studiat.

Termenul de eliberare este de 15 zile, dar uneori poate fi depăşit.

La adresele de internet de mai jos poţi găsi informaţii privitoare la eliberarea acestui aviz de către principalele companii de distribuţie a gazelor naturale din România.

DISTRIGAZ SUD REŢELE

https://www.distrigazsud-retele.ro/obtinerea-de-avize/

DELGAZ GRID

https://delgaz.ro/gaze-naturale/acces-la-retea?tip=racordat

 

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Ord. MEC, MTCT, MAI 47/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

2. Legea 123 / 2012 – a energiei electrice şi a gazelor naturale.

3. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

4. Ord. 839 / 2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

Autor: Mircea Aruncutean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *