Rămâi pe traseu? Despre modificarea de temă pe şantier

Obiectivul turistic

Există trasee turistice mai lungi sau mai scurte, dar farmecul lor este să descoperim locuri minunate, fără să trecem prin situaţii stresante, cum ar fi să constatăm că ne-am rătăcit sau că am ajuns în alt loc decât ne-am stabilit iniţial. E adevărat, există şi cei cărora le plac riscurile şi neprevăzutul, dar în domeniul construcţiilor n-am întâlnit încă pe cineva care să vrea să treacă prin experimente de acest gen, pentru că sunt extrem de costisitoare şi nici la nivel psihologic nu văd ce beneficii ar putea aduce.

Să ne imaginăm un traseu turistic pe o hartă care reprezintă toţi paşii pe care îi avem de făcut până vom avea o construcţie la cheie. Drumul poate fi şerpuit chiar de la primii paşi, dar în continuare ne vom concentra pe a doua jumătate a drumului – pe şantier – deci pe ceea ce se poate întâmpla după obţinerea Autorizaţiei de Construire.

Un Punct de rătăcire

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este o etapă în care mulţi se relaxează în relaţie cu autorităţile. Există această impresie că, având autorizaţia în mână, nimic nu mai stă în calea finalizării construcţiei.

Pentru unii investitori chiar este perioada în care îşi pun creativitatea la lucru, ceea ce este foarte eronat. Autorizaţia de Construire este un act care atestă dreptul investitorului de a construi DOAR în conformitate cu proiectul autorizat*.

Abaterile de construire de la acel proiect pot avea consecinţe nebănuite de mulţi dintre cei care construiesc, până la imposibilitatea întabulării construcţiei în Cartea Funciară sau la decizia judecătorească de demolare.

Legiuitorul a creat totuşi nişte pârghii de corectare a documentaţiei tehnice autorizate sau de reautorizare în anumite condiţii, în faza de execuţie, prin dispoziţia de şantier, sau prin modificarea de temă.

Despre dispoziţia de şantier găsiţi mai multe aici.

Modificarea de temă

Desigur că pot exista multe motive pentru care un investitor îşi poate dori modificări de temă pe şantier. Ar fi păcat însă ca el să ajungă la această metodă de corectare în timpul execuţiei lucrărilor tocmai pentru că nu dat importanţă TEMEI DE PROIECTARE. Aceasta este etapă premergătoare proiectării, când INVESTITORUL îşi defineşte CE nevoie are, CÂT e dispus să investească şi DE CE construieşte. Tema de proiectare conţine datele de plecare referitoare la necesitatea unor: tipuri de spaţii (funcţiuni), suprafeţe, număr de niveluri, la poziţionarea pe parcelă, la tipuri de materiale, confortul dorit, instalaţiile necesare şi orice altceva ajută la definirea cadrului în care se va proiecta.

Mai jos vă las să studiaţi articolul 66 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea), referitoare la MODIFICARE DE TEMĂ. Boldările îmi aparţin.

ART. 66 Modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii

(1) Prin modificare de temă, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, se înţelege orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care vizează, după caz, funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament ori alte asemenea cerinţe specifice investiţiei, cu efecte asupra documentaţiei tehnice – D.T. care a fundamentat emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15) din Lege, dacă în timpul executării lucrărilor – numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire – survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite.

(3) În vederea emiterii unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 7 alin. (15^1) din Lege, autoritatea administraţiei publice judeţene/locale competentă va decide, după caz:

a) emiterea noii autorizaţii de construire – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;

b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile Legii – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.

(4) În cadrul procedurii decizionale, prevăzută la alin. (3), verificarea modului de încadrare a lucrărilor, corespunzător modificărilor de temă, se face de către: a) structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială, în condiţiile dispoziţiilor art. 7 alin. (15^2) din Lege; b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ acesteia, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în condiţiile dispoziţiilor art. 7 alin. (15^3) din Lege.

Iată că există posibilităţi de corectare a documentaţiilor autorizate, de reluare parţială a procesului de autorizare, sau chiar de reluare integrală a acestui proces.

Îţi doresc deci, ca investitor în domeniul construcţiilor, să ştii întotdeauna exact unde te afli, să ştii să te orientezi, să îţi trasezi cât mai bine traiectoria, să eviţi schimbările de direcţie dramatice, pentru a nu intra într-un labirint birocratic nesfârşit şi să te bucuri de spaţiile pe care le construieşti.

Dacă mai ai întrebări la care nu ai primit răspuns mai sus, te invit să întrebi aici.

Livia Aruncutean

 

* Documentaţia tehnică după care se execută lucrarea este compusă, conform legii, din PT (proiect tehnic) şi DE (detalii tehnice – necesare după caz), care detaliază documentaţia tehnica de autorizare a construirii (DTAC).

 

Dacă vrei să ştii mai multe vezi:

1. Legea 50 / 1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

2. Ordinul 839 / 2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *