Câteva exemple de servicii de obţinere de actePentru serviciile de obţinere acte sau mai bine zis AVIZE – care este cuvântul magic în acest proces de autorizare 🙂 – enumerăm câteva tipuri de activităţi pe care le desfăşurăm pentru clienţii noştri:

1. Depunere şi ridicare documente pentru extras CF de informare / ortofotoplan.

De la extrasul CF porneşte orice demers de intervenţie în domeniul construcţiilor. Aici avem un preţ mic pentru că în ultimii ani extrasele de carte funciară se pot elibera şi on-line cu anumite condiţionări, în funcţie de situaţie, dar şi pentru că locuim aproape de Oficiul de Cadastru. 🙂

2. Depunere şi ridicare certificate de urbanism / avize / autorizaţii

– Aceasta presupune că preluăm dosarul gata pregătit de arhitect, îl depunem şi apoi ridicăm avizul. Preţul este mic, standard, pentru că am pornit de la premiza că vom „plimba” mai multe dosare sau avize o dată şi pentru că nu presupune implicare de timp suplimentar (pregătire dosare, consultanţă sau altele).

3. Depunere SAU ridicare documente

– Uneori se cer din partea autorităţilor completări la documentaţiile deja depuse. Pentru că presupune un drum în plus, preţul pentru acest serviciu este aproximativ jumătate din preţul pentru depunere şi ridicare.

4. Completare cerere

– Cererile (de la diferitele instituţii de unde este necesar să se obţină actele vizate) sunt diferite ca formă şi conţinut şi în anumite situaţii sunt neclar formulate. Din acest motiv sunt dificil de completat de cei care nu lucrează în acest domeniu. Pentru noi este simplu, dar se consumă timp, fapt pentru care am separat acest serviciu şi evident are şi el un cost. 🙂

5. Redactare diverse tipuri de documente

– Aici se încadrează completarea unor documente, cum ar fi notificarea de la Agenţia de Mediu, care se completează cu date preluate din proiect.

6. Verificare dosare pentru avize / autorizaţii

– Pe site-ul nostru se găsesc informaţii privitoare la conţinutul documentaţiilor necesare pentru obţinerea diferitelor acte / avize.

Pentru siguranţă o verificare a conţinutului pe baza listei de conţinut, pentru a vedea dacă nu lipseşte ceva din dosare, tarifăm acest serviciu pentru că e consumator de timp.

Dacă, în plus, se apelează la noi pentru a verifica dacă piesele cuprinse în documentaţie, sunt corect executate pentru a nu întâmpina probleme în procesul autorizării, oferim această consultanţă cu tarifare la oră.

7. Pregătire dosar CU / aviz / autorizaţie

– Putem prelua şi această muncă în care este nevoie să tipărim şi să multiplicăm noi actele necesare pentru a fi depuse la instutuţii.

– Aici avem câteva tipuri de activităţi: tipărire acte, tipărire planşe, multiplicări, împachetări de planşe şi îndosarieri. De aceea, preţurile pot varia în funcţie de numărul activităţilor şi de mărimea proiectului.

8. Informare regulată privitoare la servicii

– Transmitem săptămânal beneficiarului şi arhitectului informaţii privitoare la stadiul avizelor / actelor pe care trebuie să le obţinem pentru clienţi. Această activitate are rol de a meţine un ritm susţinut în procesul de autorizare.

9. Transmiterea actului (electronic) în 24 de ore de la ridicare

– Pentru arhitecţi, urbanişti şi ingineri proiectanţi este indicat să aibă la dispoziţie răspunsurile din partea avizatorilor, pentru că acestea pot influenţa modul în care se proiectează. Dacă este importantă grăbirea procesului de proiectare, la termenele de finalizare a avizelor, noi le ridicăm şi în maxim 24 de ore le trimitem scanate clienţilor noştri.

10. Altele la cerere (când e posibil).

Acestea ar putea fi:

  • consiliere în formularea scopului pentru solicitarea certificatului de urbanism / stabilirea temei de proiectare / alegerea specialiştilor;
  • pregătire dosare autorizaţie (multiplicare acte administrative şi îndosariere)
  • comunicarea începerii / finalizării lucrărilor la primărie / ISC, etc.
  • obţinerea altor studii necesare în procesul de autorizare.

În plus mai sunt şi serviciile de răspuns la întrebare şi management de proiect, pe care le vom detalia în alt articol.

Pentru comenzi sau întrebări,

Note:

Pentru o solicitare de servicii se va face o ofertă.

Sumele încasate pentru preţul serviciilor sunt justificate prin facturi şi / sau chitanţe.

Sumele pentru achitarea taxelor de eliberare a avizelor sau pentru tarifarea elaborării documentaţiilor, nu intră în preţul serviciilor; se achită în numele clientului / beneficiarului, pe bază de acte justificative sau se va ocupa acesta de achitarea lor.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *