| Scrisori către arhitecţi | | Scrisori către investitori | blog

Câteva exemple de servicii de obţinere de acte

 Pentru serviciile de obţinere acte sau mai bine zis AVIZE – care este cuvântul magic în acest proces de autorizare 🙂 – enumerăm câteva tipuri de activităţi pe care le desfăşurăm pentru clienţii noştri: 1. Depunere şi ridicare documente pentru extras CF de informare / ortofotoplan. De la extrasul CF porneşte orice demers de intervenţie în domeniul construcţiilor. Aici avem un preţ mic pentru că în ultimii ani extrasele de carte funciară se pot…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrică?

Avizul de amplasament pentru alimentare cu energie electrică se solicită de către investitor / beneficiar în două situaţii: a. acest aviz se regăseşte în lista cu avize sau acorduri specificate prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. b. construcţia respectivă va fi/este amplasată în zona de siguranţă a capacităţilor energetice. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de distribuţie a energiei electrice dintr-o anumită zonă geografică. Prin acest act avizatorul…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii avizul de fibră optică solicitat prin certificatul de urbanism?

Avizul tehnic de fibră optică se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţele de comunicaţii într-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin acest aviz de principiu i se comunică solicitantului în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de comunicaţii pe care operatorul le are în zonă. Deşi există mai mulţi operatori…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament P.U.Z. pentru apă şi canalizare?

Avizul de amplasament P.U.Z. se obţine în situaţii în care se elaborează un Plan Urbanistic Zonal ce urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Avizul se solicită prin certificatul de urbanism. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin emiterea acestui aviz se urmăreşte asigurarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la capacitatea necesară pentru zona în…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament construcţii pentru APĂ ŞI CANALIZARE?

Avizul de amplasament construcţii pentru apă şi canalizare se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin acest act avizatorul comunică solicitantului două lucruri: în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare prin care este deservită…

Continue reading