| autorizare | blog

Cum obţii aviz de amplasament pentru gaze naturale?

Avizul de amplasament pentru gaze naturale se solicită de către investitor / beneficiar când este cerut prin certificatul de urbanism. Este emis în vederea autorizării executării construcţiilor (extindere, reabilitare sau reamenajare construcție existentă; construcția unui imobil nou; desființarea unei construcții existente;) amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor din sectorul gazelor naturale. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă geografică. Prin acest act avizatorul comunică,…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii avizul de telefonie solicitat prin certificatul de urbanism?

Avizul tehnic de telefonie se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţele de telefonie într-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin acest aviz de principiu i se comunică solicitantului în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de comunicaţii pe care operatorul le are în zonă. Deşi există mai mulţi operatori de…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de specialitate apă – canal?

Avizul de specialitate apă – canal se obţine în vederea execuţiei lucrărilor de branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi pentru execuţia racordului la canalizare. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin emiterea acestui aviz se doreşte a se verifica dacă sunt îndeplinite toate condiţiile necesare realizării unui branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi a unui…

Continue reading

| autorizare |

De ce aviz de amplasament pentru energie electrică?

Ai obţinut un certificat de urbanism şi arhitectul te-a informat ce avize trebuie obţinute. Ai probabil impresia că procesul acesta nu se mai termină… De ce atâtea avize, de ce verificări de proiecte, de ce atâtea specialităţi şi lista de întrebări poate continua :). Ca exemplu, îţi voi explica cum funcţionează în procesul de autorizare verificarea pe care o face acest administrator de reţea de curent electric, referitor la ceea ce tu îţi doreşti să…

Continue reading