autorizare construire

Autorizarea lucrărilor de construcții presupune două procese care se derulează concomitent până la obținerea autorizației de construire sau de desființare. Unul se concentrează pe elaborarea documentațiilor tehnice (proiecte; studii de teren; expertize și verificări, etc.), iar celălalt pe obținerea de acte administrative necesare.

Specialiștii se ocupă de elaborarea documentațiilor, în timp ce investitorului îi revine responsabilitatea obținerii actelor administrative. Noi putem prelua în întregime sau doar o parte din responsabilitatea investitorului și de asemenea putem facilita dezvoltarea relației dintre acesta și specialiști, în diverse faze ale procesului de autorizare, în funcție de nevoile pe care le are.

De ce acte e nevoie?

Acte de carte funciară (Extras de CF pentru informare și ortofotoplan)

Certificat de Urbanism (CU)

Avize și acorduri (mediu; energie electrică; apă-canal; gaze naturale; telefonie; fibră optică; salubritate; securitate la incendiu, etc.)

Acte notariale (declarații, acorduri vecini, etc.)

Autorizație de construire / desființare (AC/AD)

Ce putem face noi?

 • Depunere și ridicare acte; completare cereri; achitare taxe; urmărire stadiu; transmitere act în format electronic.
 • Pregătire dosar; verificare conținut dosar.
 • Formulare scop pentru solicitarea CU
 • Analiză certificat de urbanism / autorizație de construire.
 • Administrarea procesului de autorizare
 • Obținere acte de CF (extras CF, ortofotoplan, extras CF in extenso)
 • Facilitarea obținerii de diverse studii (topografic, geologic, energetic, etc.), expertize sau verificări de proiecte, etc.
 • Altele utile sau necesare la cerere (autentificare acte la notar, etc.)

Cui folosesc serviciile?

 • investitorilor privați care construiesc în interes personal sau comercial
 • birourilor și firmelor de proiectare din domeniul construcțiilor (arhitectură, structură, instalații, branșamente, topografie, geologie, etc.)

Ce avantaje poți avea?

Dacă ești investitor:

 • Eviţi cheltuieli inutile pe care le-ai putea avea în faza de proiectare și execuție;
 • Te poți concentra pe activităţile în care e strict necesară implicarea ta;
 • Ai control asupra taxelor ce trebuie achitate pentru avize, acorduri, autorizaţii, etc.;
 • Ești informat în timp real cu privire la stadiul procesului de autorizare.

Dacă ești birou/firmă de proiectare:

 • Poți oferi servicii complete de proiectare și obținere avizae, într-un mod predictibil și eficient.
 • Te poți concentra pe activitatea de creaţie lăsând în grija noastră aspectele administrative;
 • Câștigi timp pe care-l poți folosi pentru proiectare în relaţia cu clientul;
 • Prin externalizare elimini costurile salariale constante pentru activități administrative

Livia Aruncutean

telefon: 0770-483909

e-mail: contact@echilater.ro

  Faza în care sunteți în proces:

  Tipurile de servicii de care aveți nevoie:

  Dacă este nevoie, încarcă documente(extras de carte funciară, certificat de urbanism, etc.):

  Am citit și accept termeni şi condiţii.