execuție lucrări

După obținerea Autorizației de Construire / Desființare, următorul pas este execuția lucrărilor de construcții. În decurs de 12 luni de la emiterea autorizației trebuie să fie anunțată începerea lucrărilor la primărie și la ISC, altfel, data de începere a lucrărilor este considerată data la care a fost emisă autorizația.

Lucrările de construcții se execută cu respectarea legislației din domeniul construcțiilor, în special Legea 10 / 1995, privitor la drepturile și obligațiile pe care le au fiecare din părțile implicate. În funcție de nevoi, putem prelua o parte din responsabilitățile administrative pe care le au investitorul sau dirigintele de șantier în procesul de execuție.

De ce ne ocupăm?

Comunicare începere lucrări

Panou de șantier

Declarație de regularizare taxe

Proces verbal de recepție

Comunicare încheiere lucrări

Altele (program de urmărire a calității depus la ISC; dispoziție de șantier; modificare de temă; declarație de impozitare; certificat de atestare fiscală; audit energetic; adeverință achitare taxe ISC; cartea tehnică a construcției, etc.).

cere oferta

Ce putem face noi?

 • Depunere și ridicare acte; completare cereri; achitare taxe; urmărire stadiu; transmitere act în format electronic.
 • Pregătire dosar; verificare conținut dosar.
 • Obținere acte de CF (extras CF, etc.)
 • Facilitarea obținerii de diverse studii (referat proiectant, releveu, audit energetic, etc.).

Cine poate beneficia?

 • investitori privați care construiesc în interes personal sau comercial
 • birouri/firme care furnizează servicii de dirigenție de șantier.

Ce avantaje poți avea?

Dacă ești investitor:

 • Te poți concentra doar pe activităţile în care e strict necesară implicarea ta;
 • Ai control asupra taxelor ce trebuie achitate pentru avize, acorduri, autorizaţii, etc.;
 • Ești informat în timp real cu privire la stadiul procesului de autorizare.

Dacă ești operator economic care furnizează servicii de dirigenție de șantier:

 • Te poți concentra pe urmărirea activității efective de execuție în șantier lăsând în grija noastră actele administrative ce țin de execuție;
 • Câștigi timp pe care-l poți folosi în interacțiune directă cu executantul și proiectantul pentru a sigura buna execuție a lucrărilor;
 • Prin externalizare elimini costurile salariale constante pentru activități administrative; plătești doar pentru ce ai nevoie, când ai nevoie.

cere oferta

Contact

persoană,

poză,

telefon

e-mail.

cere oferta