intabulare construcție

După ce a fost realizată recepția lucrărilor de construcții (construcția la roșu), încheierea procesului verbal de recepție a lucrărilor dintre investitor și firma de execuție poate face următorul pas și anume înscrierea în cartea funciară a noii construcții.

Intabularea unei construcții se face de către un birou sau firmă de topografie și cadastru care va elabora documentația cadastrală în baza actelor de proprietate și de construcție.

În funcție de nevoi putem să ne ocupăm de pregătirea actelor necesare (inclusiv de realizarea de copii legalizate unde este cazul) și de obținerea actelor ce atestă înscrierea imobilului în cartea funciară. De asemenea putem facilita dezvoltarea relației dintre investitor și firma de topografie și cadastru care va elabora documentația.

De ce acte ai nevoie?

Certif. de edificare construcție

Certificat fiscal pentru intabulare

Extras de carte funciară

Documentația cadastrală

Act de autentificare la notar

Altele la cerere (Certif. de edif. – copie legalizată; AC – copie legalizată; PV recepție – copie legalizată; Act de propr. – copie legalizată, etc.)

cere oferta

Ce putem face noi?

 • Depunere și ridicare acte; completare cereri; achitare taxe; urmărire stadiu; transmitere act în format electronic.
 • Pregătire dosar; verificare conținut dosar.
 • Obținere acte de CF (extras CF)
 • Facilitarea obținerii documentației de cadastru elaborată de topometrist, sau a încheierii notariale de autentificare pentru documentația recepționată la OCPI, etc.

Cine poate beneficia?

 • investitori privați care construiesc în interes personal sau comercial
 • operator economic care furnizează servicii de topografie și cadastru.

Ce avantaje poți avea?

Dacă ești investitor:

 • Te poți dedica activităților tale obișnuite fără să fii stresat de procesul birocratic de intabulare;
 • Te poți concentra doar pe activităţile în care e strict necesară implicarea ta;
 • Ai control asupra taxelor ce trebuie achitate pentru avize, acorduri, autorizaţii, etc.;
 • Ești informat în timp real cu privire la stadiul procesului de autorizare.

Dacă ești operator economic care furnizează servicii de topografie și cadastru:

 • Te poți concentra pe activitățile de elaborare a documentațiilor de cadastru, lăsând în grija noastră activitățile administrative;
 • Prin externalizare elimini costurile salariale constante pentru activități administrative; plătești doar pentru ce ai nevoie, când ai nevoie.

cere oferta

Contact

persoană,

poză,

telefon

e-mail.

cere oferta