| legislație |

LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI URBANISMULUI

1. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată)(actualizată)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997.

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (**republicată**)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

3. LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată)
privind calitatea în construcţii.
Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.

HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

4. LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (republicată)
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 64/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 mai 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.

5. LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (republicată)(actualizată)
privind protejarea monumentelor istorice.
Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

HOTĂRÂRE nr. 907 DIN 29 NOIEMBRIE 2016 (actualizată)
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.