| autorizare |

Cum obţii aviz de specialitate apă – canal?

Avizul de specialitate apă – canal se obţine în vederea execuţiei lucrărilor de branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi pentru execuţia racordului la canalizare. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin emiterea acestui aviz se doreşte a se verifica dacă sunt îndeplinite toate condiţiile necesare realizării unui branşament la reţeaua de alimentare cu apă şi a unui…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament P.U.Z. pentru apă şi canalizare?

Avizul de amplasament P.U.Z. se obţine în situaţii în care se elaborează un Plan Urbanistic Zonal ce urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Avizul se solicită prin certificatul de urbanism. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin emiterea acestui aviz se urmăreşte asigurarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la capacitatea necesară pentru zona în…

Continue reading

| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament construcţii pentru APĂ ŞI CANALIZARE?

Avizul de amplasament construcţii pentru apă şi canalizare se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin acest act avizatorul comunică solicitantului două lucruri: în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare prin care este deservită…

Continue reading