| autorizare |

Cum obţii aviz de amplasament construcţii pentru APĂ ŞI CANALIZARE?

Avizul de amplasament construcţii pentru apă şi canalizare se solicită prin certificatul de urbanism, pentru autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor. Avizul se emite de către operatorii economici care administrează reţelele de apă şi canalizare dintr-o anumită zonă geografică, la solicitarea investitorului (beneficiarului). Prin acest act avizatorul comunică solicitantului două lucruri: în ce condiţii se pot realiza lucrările propuse, astfel încât să nu afecteze infrastructura reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare prin care este deservită…

Continue reading